Skyborn vill bygga Sveriges nordligaste havsvindpark

Kalix Skyborn Sweden ansöker om att få bygga Sveriges nordligaste havsvindpark i Bottenviken, söder om Malören.

Företaget har lämnat in en ansökan om tillstånd till regeringen och Mark- och miljödomstolen för att bygga vindkraftparken Polargrund Offshore. Vindkraftparken ska få en effekt på 3 gigawatt och klara en produktion på upp till 10 terawattimmar årligen, vilket motsvarar sju procent av Sveriges nuvarande elanvändning, eller 200.000 ton vätgas.

- Polargrund Offshore är ett nyckelprojekt för att kunna realisera näringslivets expansiva utvecklingsplaner i Norrbotten och möjliggöra Sveriges resa mot nettonollutsläpp. Som utvecklare av Sveriges nordligaste havsvindpark ser vi dessutom fram emot att ta oss an de specifika utmaningar som präglar anläggningsprojekt av den här skalan i arktiskt klimat. Vår förhoppning är nu att regeringen skyndsamt startar beredning av ansökan, säger Niclas Boman, vd för Skyborn Sweden.

Den planerade vindkraftparken är belägen 35 kilometer från fastlandet söder om Kalix och Haparanda, strax söder om ön Malören.

När Polargrund kommer i produktion producerar Skyborn cirka 40 terawattimmar per år i fyra havsvindparker.

 

Annons