Partnerinvest Norr lanserar sin tredje fond

Luleå Den nya fonden har 175 miljoner kronor som ska investeras i 50-60 innovativa bolag under en femårsperiod.

Riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr investerar i bolag i Norrbotten och Västerbotten som man bedömer har bra och skalbara affärsmodeller och som drivs av entreprenörer. Även den nya fonden har ett hållbarhetsfokus både när det gäller miljö och sociala och ekonomiska faktorer. 

- Vi har ett starkt inflöde av nya spännande bolag och med de stora satsningarna som sker i regionen hoppas vi att det ska innebära att vi tillsammans med det privata kapitalet kan stötta ännu fler SME-bolag på deras tillväxtresa, säger Ingela Lidström, vd på Partnerinvest Norr.

Fonden finansieras av Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och strukturfondsmedel från EU som hanteras av Tillväxtverket. 

Partnerinvest Norr bildades 2010 av Norrlandsfonden och Almi Invest för att i samverkan med privata investerare medverka till utveckling i regionens företag.

Hösten 2023 stängde Partnerinvest Norr sin första fond som sedan starten 2010 möjliggjort investeringar på 184 miljoner kronor i totalt 43 tillväxtbolag. Tillsammans med privat kapital har de bolagen tillförts drygt 600 miljoner kronor i ägarkapital. Fonden har genererat 1,6 gånger investerat kapital, trots uppdraget att ta hög risk, ofta i tidiga faser. Vilket är 60 procent över fondens mål.

I den andra fonden arbetar man aktivt med 30 bolag i portföljen. Partnerinvest Norr är en aktiv ägare och vill alltid ha en styrelseplats i portföljbolagen för att bidra i strategiska frågor och beslut.

Annons