Niklas Nordström utsedd till industrisamordnare

Luleå Regeringen har utsett Niklas Nordström, före detta kommunalråd i Luleå och Kristina Alvendal, före detta stadsbyggnads- och fastighetsborgaråd i Stockholm, till industrisamordnare. 

Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar.

Enligt regeringen ska arbetet främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Det är meningen att staten genom kontoret ska bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen. Accelerationskontoret ska bli en tydlig ingång för grön industri, investerare och lokala myndigheter och arbeta aktivt för att främja en ökad koordinering mellan aktörerna som deltar i samhällsomvandlingen.

Det nya accelerationskontoret består av industrisamordnarna och ett kansli. En statssekreterargrupp ska knytas till kontorets arbete för regelbunden uppföljning.

Industrisamordnarna ska arbeta med att utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen, och initiera åtgärder innan sådana problem uppstår. Man ska också analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning. Vid behov ska man föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel, en mer gynnsam investeringsmiljö och mobilisering av privata investeringar.

Arbetet ska vara igång efter sommaren.