LKAB och Luleå samarbetar om fjärrvärme

Luleå LKAB och kommunägda Luleå Energi ska öka samarbetet om Luleås framtida energisystem.

Målet för Luleås fjärrvärme är att den i framtiden ska vara cirkulär och fossilfri. Samarbetet innebär att utreda hur restenergi från LKAB ska utnyttjas i fjärrvärmesystemet.

I LKAB:s blivande industripark i Luleå ska man producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall. Under de processerna genereras stora mängder ånga och värme. Den restenergin kan användas i fjärrvärmenätet. En gemensam arbetsgrupp ska arbeta med hur detta kan gå till.

I dag används restenergi från SSAB till Luleås fjärrvärmenät. De restgaserna försvinner när SSAB ställer om till fossilfri produktion. Luleå Energi har redan ingått avsiktsförklaringar med både SSAB och Uniper för att utreda möjligheterna att nyttja restvärmen från deras blivande satsningar i Luleå.

- Vi ser fram emot samarbetet med LKAB och är övertygade om att vi tillsammans med de industrier som vill investera här kommer lösa fjärrvärmefrågan i Luleå, med hjälp av framtidens fossilfria restenergier från helt nya industriprocesser, säger Magnus Johansson, chef för Värme & Kyla på Luleå Energi.