Lägre omsättning och sämre resultat för LKAB

Luleå Trots ett bra sista kvartal i fjol så blev helårsresultatet för LKAB 2023 sämre än året före.

Det visar företagets bokslutskommuniké som presenterades under måndagen.

Sista kvartalet ökade omsättningen till 10,8 miljarder kronor (9,9) och rörelseresultatet blev 3,8 miljarder kronor (2,7). Främsta orsaken är högre järnmalmspriser, högre leveransvolymer och en högre andel pellets, även om det motverkades av lägre pelletspremier.

Men helåret 2023 blev sämre än året före. Nettomsättningen blev 42,9 miljarder kronor (46,5) och rörelseresultatet blev 16,2 miljarder kronor (20,8). Rörelsemarginalen är nära 40 procent.

Rörelseresultatet påverkades av högre kostnader till följd av längre planerade underhållsstopp, åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet och högre kostnader för insatsvaror. Lägre pelletspremier och lägre leveransvolymer motverkades delvis av en svagare svensk krona.

Produktionen under 2023 var 26,2 miljoner ton (25,0). För helåret minskade leveranserna på grund av rågodsbrist och produktionsstörningar under första halvåret, och kapacitetsbegränsningar på Malmbanan. Leveransvolymen blev därför 25,3 miljoner ton (25,8).

I december spårade ett malmtåg på väg till Narvik ur vid Vassijaure nära norska gränsen. Det ledde till 15 kilometer uppriven räls och ett stopp för all trafik. Även om man hoppas kunna börja trafikera igen under andra halvan av februari har stoppet varat i över två månader. Det har inte påverkat LKAB:s leveranser från Narvik under december, men konsekvenserna väntas bli större under första kvartalet i år. Totalt har LKAB på två månader inte kunnat leverera malm värd 5 miljarder kronor.

- Det går inte längre att blunda för vilken samhällskritisk och känslig infrastruktur Malmbanan är och vilka värden som därmed står på spel. Vi avslutar året med relativt hög produktion och utbyggnaden av Malmbanan kommer vara avgörande för såväl nuvarande volymer som framtida produktionsökningar. Här och nu fokuserar vi dock på hur kapacitet kan säkerställas i närtid, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen ska uppgå till halva årets resultat, det vill säga 7,6 miljarder kronor (7,5).