Flygandet minskar även i norr

Luleå Flygandet minskar i Sverige och i januari gäller det även i Norrbotten.

Svenskarnas flygresande var som högst 2017. Efter det har flygandet minskat, en utveckling som alltså började redan före pandemin. Sedan kom pandemin och efter den har flygandet inte hämtat sig helt. Svenska flygplatser hade under 2023 23,5 procent färre passagerare än jämfört med 2017.

Orsakerna anses vara flera: dyrare biljetter, fler digitala möten och ökande flygskam. En indikation på det senare är att tågresandet har tagit en större andel av marknaden efter pandemin. Den största minskningen i flygande gäller de kortaste och de längsta sträckorna, det vill säga inrikesflyget och flygresor från Sverige till destinationer utanför Europa.

Flygresandet till Luleå och Kiruna har dock haft en bättre utveckling än andra flygplatser i landet. Här finns inte lika många alternativ till flyget. Men även här stagnerar och minskar flygandet. Swedavia presenterade under tisdagen statistik för flygandet i januari.

Totalt minskar antalet passagerare på Swedavias tio flygplatser med 1 (en) procent, jämfört med samma månad i fjol. Luleå Airport minskar med 6 procent. Kiruna Airport har en liten ökning med 1 (en) procent. 

Det är andra månaden i följd som Luleå Airport minskar. Under fjolårets sista månad minskade antalet passagerare i Luleå med 13 procent jämfört med samma månad året före. För Kiruna Airport var minskningen i december 4 procent.