Scania ska bygga lastbilar av fossilfritt stål från SSAB

Luleå SSAB och Scania har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att Scania ska bygga sina lastbilar av fossilfritt stål från SSAB. 

Det innebär att Scania ersätter dagens leveranser av traditionellt stål från SSAB med SSAB:s nya fossilfria stål, som börjar levereras under 2026. SSAB är Scanias huvudleverantör av stål. Målsättningen att till hundra procent ha gröna leveranser är en av de mest ambitiösa som SSAB och en kund har enats om.

- Vi ser verkligen fram emot att öka leveranserna av vårt fossilfria stål och därmed bidra till mer hållbara värdekedjor. Fossilfritt stål kommer att förändra spelplanen för tunga transporter. Det har samma höga kvalitet och tekniska egenskaper som traditionellt stål, och samtidigt som det produceras på ett hållbart sätt, kan det också återvinnas precis som man alltid har gjort med stål, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Scania har tagit fram en strategi om att till år 2030 ha minskat koldioxidutsläppen avsevärt inom fyra områden som utgör cirka 80 procent av utsläppen i företagets leverantörskedja: batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Till en början gäller målen Scanias produktion i Europa, men de ska senare utökas också till Kina och Latinamerika.

– Jag är glad och stolt över att vi har nått den här överenskommelsen. Scanias syfte är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. För att uppfylla syftet agerar vi längs hela värdekedjan tillsammans med partners såsom SSAB, som ligger i framkant i omställningen till en hållbar stålindustri, säger Christian Levin, vd på Scania.

Uppgörelsen ligger i linje med den plan som First Movers Coalition (FMC) arbetar efter. FMC, där Scania och SSAB är medlemmar, arbetar för att minska klimatavtrycket inom sektorer som anses särskilt svåra att ställa om. Genom FMC har Scania och SSAB åtagit sig att använda sin köpkraft för att skapa tidiga marknader för innovativa och gröna teknologier.

Annons