SSAB lägger in en högre växel

Luleå SSAB har presenterat en plan för att stärka sin position till 2030.

Det handlar om omställningen till en hållbar produktion som ska minska koncernens koldioxidavtryck och samtidigt leda till högre lönsamhet och bättre möjlighet att hantera konjunktursvängningar. Som ett steg i detta lanserar man nu ett nytt stål som inte orsakar några som helst koldioxidutsläpp. 

– SSAB är i en styrkeposition då vi lyckats skapa ett mer motståndskraftigt och lönsamt bolag. Vi höjer nu våra ambitioner. Idag lanserar vi ett helt nytt stål, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter – världens första kommersiella produkt i sitt slag. Vi uppdaterar våra finansiella mål och kan nu bygga vidare för att nå branschledande lönsamhet. Fokus de kommande åren ligger på vårt investeringsprogram som ger förbättrad kostnadsposition och möjligheten att ta ned våra koldioxidutsläpp till i stort sett noll, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

SSAB ökar takten för att genomföra omställningen till fossilfri stålproduktion redan omkring 2030. Här ingår byggandet av två nya stålverk, så kallade mini-mills, i Luleå och Brahestad (Raahe) i Finland. Tillsammans med investeringar i Oxelösund innebär det investeringar på totalt 50 miljarder kronor.

Redan nu kan SSAB tillverka fossilfritt stål i ljusbågsugn med återvunnet stål som råvara. I Hybrit-projektet som man driver tillsammans med LKAB och Vattenfall ska man i framtiden ersätta masugnarna med en fossilfri process där man direktreducerar järnmalmspellets till järnsvamp med vätgas och elektricitet. En demonstrationsanläggning för den processen byggs i Gällivare.

De nya finansiella mål som företaget presenterar innebär:

Nettoskuldsättningsgrad mellan -20 % och 20 % (nettoskuld/eget kapital) (tidigare: Nettoskuldsättningsgraden ska normalt sett inte överstiga 35 %).

Utdelning – Utdelning av 40 % av vinsten efter skatt (tidigare: 30-50 % av vinsten efter skatt).

Innan årliga utdelningsförslag och justeringar av kapitalstrukturen bestäms kommer företagsledningen och styrelsen att utvärdera kapitalbehovet för kommande år, baserat på marknadsutsikter, investeringsplaner och övriga överväganden.

Annons