Nyab får uppdrag från Trafikverket

Luleå Nyab har tecknat kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner kronor.

Det gäller arbeten med att förstärka väg 750 mellan Holmfors och Sandträsk, och byggandet av en ny bro i Boden.

Den 33 kilometer långa sträckan mellan Holmfors och Sandträsk är en viktig transportsträcka för framför allt skogsindustrin. Den är också en viktig serviceväg för järnvägen då den går parallellt med Malmbanan.

- Vi är glada över att fortsätta vårt goda samarbete med Trafikverket och det är med stolthet som vi fortsätter bygga mer hållbar och säker infrastruktur i Sverige. Väg 750 är en viktig transport- och serviceväg, vilket betyder att arbetet behöver organiseras och schemaläggas på ett sätt som låter trafiken fortlöpa så effektivt och säkert som möjligt under projektet, säger Björn Lindbäck, affärsområdeschef för Infrastruktur på NYAB.

Den svenska regeringens investeringsplan för 2022-2033 innehåller stora investeringar i landets infrastruktur. Nyab har flera pågående projekt och rikstäckande ramavtal inom infrastruktur med Trafikverket.

Annons