Krönika

De rosa molnen har skiftat färg

Krönika Vi går in i sämre tider, men det finns också fördelar med att driva och starta företag i sämre ekonomiska lägen, skriver Jenny Frank i en krönika.

Hög inflation som inte ger med sig, varsel, generell minskad efterfrågan, svag BNP-utveckling, bankkriser och lågkonjunktur. Som sten på bördan, krig i Centraleuropa med ett eskalerat farligt läge i världen.

Många chefsekonomer hävdar med bestämdhet att vi står i ett klassiskt slut på en högkonjunktur med extremt låga räntor och att det inte handlar om någon finansiell kris likt den 2008.  Skulden kan enligt många läggas på Centralbankerna och deras alltför muntra analyser som drivit skuldsättning hos företag, konsument och hushåll. Oavsett vem som bär skulden för den nya verkligheten så är den ny. Både för företagare, konsumenter och hushåll.

Vi befinner i oss i ett allvarligt läge. Vi ska heller inte glömma pandemin som innebar en hel del strukturella förändringar. Kriget som vi ser nu kan bli början på slutet av den fredsekonomi som under många år möjliggjort att företag kunnat utöva global- just-in-time-produktion. Nya tider stundar.

Låga finansieringskostnader har möjliggjort för många företag under de senaste årtionden att göra många nya investeringar. Investeringar som kanske inte alltid varit bra och långsiktiga men många har på grund av de låga räntorna ändå kunnat göra vinst. Det är först när tidvattnet drar tillbaka som vi ser vem som badar naken. Men.

Det är trots allt nu det är en god tid att göra analysen över dina affärer. Vad var er kärnverksamhet från första början? Vilka problem var det ni löste för era kunder och varför gjorde ni det?  Kan det finnas anledning att gå tillbaka och fokusera på de verkligt lukrativa delarna av er affär? Kan det finnas anledning att putsa och anpassa dessa mot marknaden ytterligare? En analys som det finns stora möjligheter att göra på egen hand eller genom att ta hjälp av experter.

Det är inte bara i högkonjunkturer som framgångsrika företag kan växa. Det finns faktiskt flera fördelar med att driva och starta bolag i sämre ekonomiska lägen. Antalet konkurrenter minskar och det blir enklare för dig att sticka ut med din affär på marknaden. När priserna på tjänster minskar kommer det bli lättare att hitta lediga resurser, inte minst i form av personal. Gör analysen över var och vilka av befintliga och potentiella kunder som påverkas i mindre omfattning av lågkonjunkturen finns. Låt fokus ligga på att skapa en stabil och lönsam verksamhet och se över eventuella ”lyx-poster” i din budget. Funderar du över att anställa? I ett ostabilt läge kan det faktiskt vara bättre att köpa in konsultpersonal, åtminstone tills du är säker på hur konjunkturen kommer påverka er. Det är inte alltid läge för guldkant.

I allt detta får vi inte glömma att det också är lika viktigt att vara medmänniska.  

Låt oss komma ihåg de som kommer behöva mest hjälp när stormen kommer. De som påverkas mest av inflation, höjda hyror, matpriser och som spelar liten roll i politiken. Det är dem som denna tid kommer vara mest prövande för. Och utan livskraftiga företag som fortsätter att utvecklas kommer effekterna för de mest utsatta bli allt kännbar.

De rosa molnen har verkligen skiftat färg.

Jenny Frank

Affärsutvecklare, Driftwind

 

Annons