Agtira och Greenfood bygger storskaligt växthus i Boden

Boden Foodtech-bolaget Agtira har slutit avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om att bygga en storskalig växthusodling i Boden. Avtalet är värt upp mot 285 miljoner kronor.

Den planerade anläggningen ska bli cirka 10.000 kvadratmeter stor och värmas med överskottsenergi från Hives datahall. Därmed blir förverkligas planerna på industriell symbios mellan datahallar och odlingsverksamhet.

Agtira och Hive Blockchains svenska bolag Bikupa datacenter i Boden har sedan tidigare en avsiktsförklaring om att Agtira ska få använda överskottsvärmen från datahallen till en växthusetablering. Med det nya avtalet som Agtira nu tecknat med Greenfood blir växthuset i Boden den första anläggningen inom deras affärsområde Upcycling, där både Agtira och Greenfood ser stora möjligheter.

– Vi har länge haft ett mycket stort intresse och en vilja att etablera oss i Boden. Vi har förberett för det och nu hoppas vi att vi kan komma igång och bygga så snart som möjligt, säger Pontus Lamberg, vice vd på Agtira.

Målet är att skörda de första grönsakerna i början av 2024. Det förutsätter att Agtira får tillgång till mark och bygglov, och att Greenfood tecknar avtal på vidareförsäljning av 80 procent av volymen under de fem första åren.

Den nya anläggningen ger nya arbetstillfällen och en ökad självförsörjningsgrad i norra Sverige.

I Boden finns redan ett datacenteruppvärmt demoväxthus på 300 kvadratmeter. Det har fungerat som testbädd för metoden och för att arbeta fram uppskalningsbara modeller som kan bli till storskaliga affärer.

Annons