19 idéer blev sex nya bolag

Luleå Inkubatorn Arctic Business tog i projektet Northern Spinoff in 19 idéer som nu har lett till bildandet av sex nya bolag.

Det var 2020 som projektet Northern Spinoff startade för att utforska potentialen i spännande idéer som fanns hos företag i Norrbotten. Målet har varit att tillvarata skalbara affärsidéer som har potential att bli Norrbottens nästa tillväxtbolag, men också visa den kompetens som finns hos LTU-studenter.

Arctic Business identifierade bolag och idéer. LTU Business har stått för metoden och processen med sin tjänst Innovation Due Dilligence (IDD). Studenter verksamma i Aurora Studentkonsulter har utfört själva arbetet med företagen.

Nu kan man redovisa att sex nya bolag bildats utifrån de 19 idéer som kom in. Åtta idéer har lett till att existerande bolag nu tar fram nya produkter. Endast två idéer visade sig inte leda någonstans och tre stycken är fortfarande under arbete.

Det EU-finansierade projektet avslutas i vår. Det har också finansierats av Region Norrbotten och Tillväxtverket.

Annons