13 projekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft

Luleå I mars startar 13 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallindustrin.

Det är det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som står bakom satsningen, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Med årets utlysning vill Swedish Mining Innovation stärka områden som ökad cirkularitet och återvinning av metaller, och återställning av gruvmiljöer. 75 procent av finansieringen går till projekt som leds av kvinnor. Det är ovanligt högt för den här typen av utlysningar, och syftar till att främja jämställdhet och inkludering inom industriell innovation.

- Vi är glada och stolta över de nya projekten och att ytterligare bredda effekterna av Swedish Mining Innovation, från avfall till nya produkter, återvinning och miljö samt högre finansiering än vanligt till kvinnliga projektledare. Det är resultatet av ett stort engagemang från aktörerna och ett långsiktigt arbete kring inkluderande innovation inom vårt programsäger Lawrence Hooey, chef för teknologi och innovation på Swedish Mining Innovation.

Det största projektet syftar till restaurering av gråbergsområden för att skapa landskap som speglar den lokala naturen, så kallad ”geomorf-rehabilitering”, vilket ger långsiktiga fördelar för miljön och för samhällena som ligger i anslutning till området.

- Utlysningen är ett viktigt verktyg för att driva och innovation på systemnivå inom områden som är kritiska för svensk och europeisk konkurrenskraft. Vi har under snart tio års tid kunnat se verklig förändring som skett tack vare projekt som vi finansierat, och vi ser fram emot att följa den samhällsnytta som dessa 13 nya projekt skapar, säger Charlotte Andersson, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Projekten i ”Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning” startar under mars 2023.

Annons