Miljoner till forskning om klimatneutral stålproduktion

Luleå Tillväxtverket och EU:s fond för en rättvis omställning ger nu drygt 41 miljoner kronor i stöd till ett forskningsprojekt för stålindustrins klimatomställning.

Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid leds av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Luleå Tekniska Universitet. Projektet ska skapa förutsättningar för att Norrbottenregionen ska kunna ställa om till en klimatneutral stålproduktion. Projektet ska också studera hur väte påverkar delar av produktionen och stålprodukters kvalitéer och mekaniska egenskaper.

- Stålindustrin står för enorma koldioxidutsläpp men är också en viktig näring för Sveriges konkurrenskraft. Med medel från Fonden för en rättvis omställning möjliggör vi nu viktig forskning för stålindustrins klimatomställning, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi. Fonden fokuserar på industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft.

Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för klimatomställning av stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten och mineralindustrin i Gotlands län. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning och förstärkning av elnät.