Skylite bildar tredje dotterbolag

Luleå IT-konsultbolaget Skylite startar ett dotterbolag inriktat mot säkerhet.

Det nya dotterbolaget Skylite Security AB ska arbeta med säkerhetsfrågor i företag och organisationer.

- Under de senaste åren har säkerhetsfrågorna hamnat mer och mer i fokus. Det mycket osäkra läget i vår omvärld ställer nya, och stora krav på att våra kunders IT-miljöer fyller säkerhetskraven som behövs för att kunna möta upp den säkerhetsnivån som bör finnas säger Mattias Lindström, vd och grundare av Skylite.

Företagets ambition är att bidra till att kunder, och därmed samhället, blir mer motståndskraftiga mot angrepp och avbrott.

- Vidare så ställs också högre krav på att organisation och personal är rustade för att klara att hantera störningar, till exempel genom kris- och kontinuitetshantering, säkerhetsutbildningar och en säker hantering av viktig information, säger Peter Määttä, säkerhetschef och medgrundare av Skylite Security.

Peter Määttä är en av två konsulter som rekryterats till det nya bolaget. Den andra är Emanuel Ågren.

- Nu startar vi processen att anställa fler både seniora och juniora konsulter inom säkerhetsområdet. Målet är att vi ska vara fem anställda på Skylite Security AB innan årets slut, säger Mattias Lindström.

Skylite AB startade hösten 2014 med 10 konsulter och kontor i Luleå och Piteå. Bolaget har sedan vuxit i rask takt och startat tre dotterbolag. Idag har bolagen 44 anställda, tre kontor och omsätter cirka 90 miljoner kronor.

Annons