Medlefors bygger ut inför Skellefteås expansion

Skellefteå Medlefors bygger ut hotellet med fler rum och nya hotellmiljöer.

Ombyggnationen av hotellet genomförs i tre etapper och inkluderar totalt 54 befintliga dubbelrum, varav sex  har byggts om till familjerum. En nybyggnation ger sex helt nya hörnrum. Hotellet kommer att ha totalt 84 rum och 168 bäddar. 

– Vi befinner oss mitt i en expanderande region, där vi ser ett växande behov av både fler hotellrum och konferensmöjligheter. Målet är att erbjuda en upplevelse som möter gästernas förväntningar vad gäller både modern komfort och stadsnära naturmiljöer, säger Medlefors affärschef Martin Hedqvist.

Den första etappen slutförs i januari 2023, medan de övriga två etapperna blir klara i augusti 2023 respektive januari 2024.      

– Den gröna omställning som sker just nu i Skellefteå är en resa som vi på Medlefors både kan och ska vara en del av. Genom att höja hotellets kapacitet och standard underlättar vi för besök utifrån och vi gör det på ett medvetet och hållbart sätt, där vi gärna väljer närproducerat från samarbetspartners som finns i vår närhet, säger Martin Hedqvist.

Annons