LKAB har hittat Europas största fyndighet av jordartsmetaller

Kiruna LKAB har hittat Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Det meddelade bolaget i samband med EU-kommissionens och regeringens möte i Kiruna under torsdagen.

LKAB har identifierat en fyndighet på mer än en miljon ton sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet. Det är den största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.

- Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet. Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

LKAB har redan börjat förbereda en flera kilometer lång ort på cirka 700 meters djup från den befintliga Kirunagruvan mot den nya fyndigheten för att komma åt att undersöka den på djupet och i detalj. Man har ännu inte sett slutet på fyndigheten. Det kommer att behövas flera års arbete för att undersöka fyndigheten.

- Om vi tittar på hur det har fungerat i andra tillståndsprocesser inom vår industri, så dröjer det minst 10–15 år innan vi skulle kunna ha faktiskt brytning igång och därmed råvaror på marknaden som behövs för att ta våra samhällen bort från fossila bränslen. Och då talar vi om Kiruna, där LKAB brutit malm i mer än 130 år.  Vi behöver förändra tillståndsprocesserna för att säkra ökad brytning av den här typen av råvaror i Europa. Tillgången är idag en avgörande riskfaktor för såväl europeisk industris konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Jan Moström.

Den så kallade Per Geijer-fyndigheten innehåller mer än en miljon ton sällsynta jordartsmetaller i form av Rare Earth Oxides (REO) som används för produktion av Rare Earth Elements (REE). Det är tillräckligt för att möta en stor del av EU:s framtida behov för tillverkning av de permanentmagneter som krävs för elmotorer i bland annat elbilar och vindkraftverk.

De sällsynta jordartsmetallerna i Per Geijer förekommer tillsammans med fosfor i det som huvudsakligen är en järnmalmsfyndighet och kan därför produceras som biprodukter. Det skapar möjligheter till en konkurrenskraftig brytning.

LKAB planerar sedan tidigare en industripark i Luleå för utvinning och förädling av fosfor, jordartselement och fluor från dagens befintliga gruvproduktion. Där man i stället för som nu deponera det som avfall, skapar nya hållbara produkter. Planerad produktionsstart är 2027.

Annons