H2 Green Steel och Bodens kommun samarbetar om tillväxt

Boden Bodens kommun och H2 Green Steel tecknar avtal för att tillsammans driva på Bodens tillväxt.

I samarbetsavtalet förbinder sig kommunen och stålbolaget till ett visst antal ömsesidiga åtaganden. Syftet är att underlätta och säkerställa att så många som möjligt av de som anställs vid det nya stålverket bosätter sig i Boden.

- Det här är ännu steg i rätt riktning för att säkerställa framdriften i Bodens samhällsomställning. Tillsammans med H2 Green Steel och deras avgörande satsning i den gröna nyindustrialiseringen möjliggör vi nu att företagets framtida medarbetare också ska bli bodensare. Det är ett win-win avtal som jag är helt övertygad om kommer att gynna bägge parter långsiktigt, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

Från kommunen sida rör det sig framför allt om stöd kopplade till bostäder, förskola och skolgång för de medarbetare som väljer att bosätta sig i kommunen.

- Vårt gröna stålverk i Boden, med produktionsstart 2025, lockar till sig talang från jordens alla hörn där vi räknar med att skapa cirka 1.500 arbetstillfällen. Vi behöver säkerställa att vi inte bara attraherar, utan även behåller vårt team på plats i Boden. Därför vidareutvecklar vi samarbetet med Bodens kommun och identifierar gemensamma insatser inom utbildning och boende som bidrar till en ökad livskvalitet för nyinflyttade Bodensare, säger Sofia Gellar, H2 Green Steels HR-chef.

Annons