Fem nya utbildningar till Luleå och en till Skellefteå

Luleå Luleå kommun får starta fem nya yrkeshögskoleutbildningar, i Skellefteå startar en yrkeslärarutbildning.

De fem nya yrkesutbildningarna i Luleå är VVS och energiingenjör, järnvägstekniker bantekniker, järnvägstekniker kontaktledningstekniker, järnvägstekniker signaltekniker och tandsköterska.

- Vi har en stor efterfrågan på våra yrkesutbildningar och det är jätteroligt att vi blir ett centrum för järnvägsutbildningar i norra Sverige, säger Tina Bäckström, rektor för yrkeshögskolan vid Luleå kommun.

Yrkesutbildningarna har utformats av Vuxenutbildningen vid Luleå kommun tillsammans med olika branschaktörer. Samtliga yrkeshögskoleutbildningar är på distans och planeras att starta hösten 2023.

Redan nu i januari startar en yrkeslärarutbildning i Skellefteå i Umeå universitets regi. Utbildningen ses som en strategiskt viktig pusselbit för både Skellefteå kommuns och hela regionens kompetensförsörjning.

- Utbildning blir en viktig del i den samhällsomvandling som just nu pågår i norra Sverige och där vi som universitet spelar en nyckelroll, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Utbildningen är treårig på deltid och 60 högskolepoäng är teoretiska och 30 poäng består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning, då studenterna får vara ute på en skola och med stöd av en handledare träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet.

Umeå universitet förstärker i och med detta sin närvaro vid Campus Skellefteå. Det är ett resultat av det partnerskap som Skellefteå kommun och Umeå Universitet inledde 2020.

Annons