Treepower föreslår två platser för bioflygbränsle

Luleå Projektet Treepower som drivs av Luleå Business Region, Piteå Science Park och LTU, föreslår två tänkbara platser för produktion av bioflygbränsle i Norrbotten.

Projektet Treepower har pågått i tre år och under onsdagen hölls slutseminariet. Under seminariet deltog också representanter för SAS, Sveaskog, Transportföretagen, Sparbanken Nord och SkyfuelH2, en satsning på bioflygbränsleproduktion i Sollefteå.

I Treepower-projektet har man undersökt förutsättningarna för biobränsleproduktion i Norrbotten. En slutsats är att marknaden finns.

- Marknaden beräknas öka otroligt mycket framöver. Det finns många initiativ på olika håll i världen som utreder bioflygbränsle. Alla initiativ behövs för att möta efterfrågan, säger Helena Holmgren, Luleå Business Region, som är projektledare för Treepower.

Det finns flera olika biobaserade råvaror som kan användas vid produktion av hållbart flygbränsle. I dag är de vanligaste råvarorna vegetabiliska oljor och slakteriavfall. De råvarorna har nackdelen att tillgången på dem är begränsad.

- Många flygbolag skulle gärna använda mer bioflygbränsle, men produktionen är i dag mycket liten och de får inte tag på mer, säger Helena Holmgren.

Treepower har fokuserat på att undersöka förutsättningarna för att producera bioflygbränsle med restprodukter från skogsnäringen som råvara: svartlut, sågspån, bark, grenar och toppar. Man har också tittat på metoden koldioxidinfångning där biobränsle skapas av  grön koldioxid och vätgas, men det är en metod som kräver betydligt mer el och styrs av tillgången på elkraft.

Man har undersökt olika platser i Norrbotten och kommit fram till två ställen där råvarutillgång, logistik, tillgänglig industriyta och försvarets höjdkrav ger bra förutsättningar för bioflygbränsleproduktion: Karlsborg utanför Kalix intill Billeruds pappersfabrik och på Haraholmens industriområde i Piteå.

Nu ansöker samverkansparterna tillsammans med Invest in Norrbotten hos Tillväxtverket att projektet kan förlängas några år för att man ska stötta intressenter som kan driva en anläggning i Norrbotten.

Att minska flygets klimatpåverkan är en viktig fråga globalt. För Norrbotten som region är det en viktig strategisk fråga att utveckla fossilfritt flyg, eftersom regionens tillgänglighet till stor del bygger på persontransporter med flyg.