Nyföretagandet ökar i Norrbotten

Luleå Året har börjat bra för nyföretagandet i Norrbotten. Det ökade med 5 procent i januari jämfört med samma månad i fjol.

Under årets första månad startade 146 nya företag i Norrbotten.

Utvecklingen är bättre i Norrbotten än i riket som helhet där januari innebar en minskning av nyföretagandet med 4,8 procent. Nio län låg på plus och 12 län på minus. Totalt startade 6.950 nya företag i Sverige under januari. 

– Att nyföretagandet fortsätter sjunka i Sverige är inte överraskande. Högre arbetslöshet och fler konkurser med minskat nyföretagande, är ingen bra kombination. Med fler nya företag kommer fler jobb, skatteintäkter och välstånd. Det statliga supportsystemet för nyföretagandet borde därför ses över, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige.

Det är Nyföretagarcentrum Sverige som presenterar statistiken som kommer från Bolagsverket. I statistiken ingår aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Annons