Stor Norrbottensdelegation på Emigration Expo

Utrecht Under den gångna helgen deltog en delegation från Norrbotten i den stora mässan Emigration Expo i Nederländerna. Syftet var att locka människor att flytta till jobb i Norrbotten.

Under samlingsnamnet Arctic Sweden deltar representanter för Region Norrbotten, kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen.

– Med den attraktiva gemensamma avsändaren blir det lättare för oss som liten kommun att presentera oss själva på den internationella arenan, säger Ida Brännström, Övertorneå, i ett pressmeddelande.

Under helgen besökte cirka 13.000 nederländare mässan.

- Det har varit fullt tryck hela tiden och det är många som är intresserade av att flytta till oss och börja jobba här. Några har sagt att de vill flytta redan i år, andra har en lite längre process, säger EURES-rådgivaren Kirsi Paloniemi Lundqvist, som ingick i Norrbottens delegation.

Vid mässan är även LTU och LKAB är representerade.

– Vi har träffat personer med kompetenser vi verkligen behöver. Positivt är också att vi är olika parter på mässan så att vi kan erbjuda tandemrekryteringar. Sjuksköterskor, socialarbetare, ingenjörer, IT – många yrkesgrupper har varit förbi hos oss. Med gemensamma krafter kan vi lösa kompetensutmaningen i Norrbotten, säger Åse Juhlin, HR-chef på LKAB.

Emigration Expo i Nederländerna är Europas största migrationsmässa. Mässmedverkan från Norrbotten arrangeras inom ramen för projektet North Sweden Green Deal, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.