Sveaskog höjer priserna på massaved

Norrbotten/Västerbotten Skogsbolaget ser stark efterfrågan på massaved i Norrbotten och Västerbotten. Även priserna på timmer höjs, trots tecken på en utmanande marknad.

Priserna på lövmassaved höjs med 70 kronor per m3fub. Barrmassaveden höjs med 50 kronor per m3fub. Timmerpriset justeras upp med 40 kronor respektive 60 kronor per m3fub. Efter höjningen betalas 550 kronor per m3fub för talltimmer och 560 kronor för grantimmer.

 

Annons