Oro bland hantverksbryggerier efter kostnadsökningar

Sverige 8 av 10 mindre bryggerier tror att ökade kostnader kan få betydande negativa effekter på verksamheten, enligt en ny undersökning.

De ökande priserna på råvaror, transporter och el oroar många oberoende bryggerier. Enligt branschorganisationen Sveriges oberoende bryggerier har förutsättningarna för verksamheterna förändrats dramatiskt på kort tid. om i landet. I en undersökning där 150 bryggerier tillfrågades uppger samtliga att de påverkats negativt av kostnadsökningarna för bland annat el, transporter, råvaror och emballage.

Närmare 85 procent betecknar påverkan som betydande eller mycket allvarlig. Samtidigt uppger 67 procent av de svarande att de inte kommer att kunna kompensera för de ökande kostnaderna genom prishöjningar under året och nästan var femte – 17 procent – anger att det inte kommer vara möjligt att kompensera kostnaderna över huvud taget, enligt Sveriges oberoende bryggerier.

– Läget är allvarligt men det finns en rimlig lösning i EU-lagstiftningen, som redan används inom nästan alla andra EU-länder. En sänkning av alkoholskatten för små bryggerier kommer att rädda många arbetstillfällen och stötta företagare på landsbygden. Vårt förslag beräknas bli ungefär 75 miljoner kronor i skattelättnad. Det är mindre än en halv promille av de totala intäkterna från punktskatten på alkohol, säger Erik Frithiof, ordförande för Sveriges oberoende bryggerier.

Annons