Nya vätgasanläggningen i drift

Luleå Nu har Hybrits nya pilotanläggning för lagring av vätgas tagits i drift. 

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit sitt gemensamma projekt Hybrit till nästa fas, i och med att bergrummet inne i Svartöberget i Luleå nu tagits i drift. Där ska lagras fossilfri vätgas som en del i utvecklandet av fossilfri stålproduktion. Testperioden för pilotanläggningen är två år och ska pågå till 2024.

Drifttagningen av anläggningen har visat att lagret fungerar enligt den design man gjort och att den uppfyller de säkerhetskrav man har.

– Det är mycket positivt att vätgaslagerpiloten är igångkörd och att tekniken hittills fungerat som den ska. Detta är ytterligare ett viktigt delmål. Nu ska vi fullfölja planen med testkampanjer och samla in viktiga data och kunskap för att möjliggöra en fullskalig anläggning, säger Martin Pei, teknisk chef på SSAB.

Pilotanläggningen är på 100 kubikmeter. Det ska gå att lagra mellan 100.000 och 120.000 kubikmeter trycksatt vätgas i lagret. Det innebär att man kan lagra upp till 100 gigawattimmar el omvandlad till vätgas. Det räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i tre till fyra dagar.

Annons