Det går bra för Norra Skog

Luleå Norra Skog, skogsägarföreningen som bildades när Norrskog och Norra Skogsägarna gick samman, har gjort ett bra första halvår i år.

Under första halvåret 2022 hade Norra Skog intäkter på cirka 3 miljarder kronor, inklusive lagerförändringar. Rörelseresultatet blev 794 miljoner kronor och resultatet före skatt 764 miljoner kronor.

Inget jämförande resultat för samma period föregående år finns att redovisa då Norra Skog bytt periodicitet för delårsbokslut från tertial till halvår. Den närmaste jämförelse som kan göras är ett resultat på 509 miljoner före skatt under fjolårets första åtta månader.

Norra Skog är en ekonomisk förening, en kooperation, vilket innebär att föreningens viktigaste uppdrag är att skapa värde för medlemmarna i deras skogsföretagande. 

- Tack vare att vi är en skogsägarförening och inte ett skogsbolag delar vi våra vinster med medlemmarna. Föreningen satsar på en långsiktigt hållbar prismodell genom att vinsterna från goda år kommer medlemmarna till godo genom en utspridd vinstdelning under en rad av år, säger föreningens ordförande Stig Högberg.

Norra Skog bildades för två år sedan när Norrskog och Norra Skogsägarna slogs ihop i en förening för skogsägare i Norrland, från Sundsvall och norrut.