Arbetslösheten minskade i augusti

Sverige Sysselsättningen ökar i landet. I augusti var 7,2 procent arbetslösa, enligt data från SCB.

I augusti 2022 var 5.302.000 svenskar sysselsatta. Jämfört med augusti 2021 innebar det en ökning med 179.000 personer.

När datan säsongsrensats och utjämnats visar den på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, enligt SCB.

Annons