Polarbröd och Nordisk bärinnovation samarbetar

Älvsbyn Polarbrödsgruppen och Nordisk bärinnovation samarbetar om ny teknik för frystorkning av bär.

Man ska vidareutveckla en ny teknik där råvarorna tas tillvara på ett mer hållbart sätt. Genom att frystorka dem bibehålls smak och näringsämnen bättre. Idag finns ingen storskalig produktion av frystorkade bär i Sverige. Den största delen av frystorkade bär på marknaden importeras. 

- Vi har tagit fram ny innovation för frystorkning som är mycket mer energieffektiv än traditionella frystorkar. Den är fossilfri och drar 75 procent mindre el. Vi har testat den som en labbanläggning och nu tar vi nästa steg till en demoanläggning, säger Erik Rosenbaum, delägare Nordisk bärinnovation.

Polarbrödsgruppen går in och stöttar utvecklingsarbetet.

- Vi är jätteglada att inleda samarbete med Nordisk bärinnovation eftersom vi gärna vill stötta innovationer inom mat i norra Sverige och att använda bär som resurs känns väldigt spännande, säger Karin Bodin, Polarbröds koncern-vd.

En demoanläggning för frystorkning ska byggas, testas och utvärderas under kommande halvår. Därefter är målet att komma ut med frystorkade norrländska råvaror på marknaden.

Nordisk bärinnovation är ett Umeåföretag som bildades helt nyligen, i september 2022. Företaget drivs av Jenny Berg och Erik Rosenbaum och verkar inom innovativ livsmedelsförädling.