Hockeyklubbor kan återvinnas i bilar

Luleå Använda hockeyklubbor av komposit kan återvinnas för att göra bilar krocksäkrare.

Luleå tekniska universitet samarbetar med Luleå Hockey och Gestamp Hardtech för att undersöka hur hockeyklubbor kan komma att återbrukas i biltillverkning.

– Vi vill utreda om man kan använda resterna från klubban som byggblock i nya strukturer. Framför allt vill vi undersöka om man kan använda segment av klubborna till att fånga upp energi i samband med fordonskrockar, säger Patrik Fernberg, professor inom polymera kompositmaterial vid Luleå tekniska universitet. 

I projektets första fas är fokuset på materialteknisk nytta för de deltagande parterna. Man ska undersöka hur olika klubbor av olika modeller och fabrikat skiljer sig åt. På sikt kan man se ekonomiska och miljömässiga vinster för både privatpersoner, idrottsrörelse och industri. 

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Förutom Luleå tekniska universitet, medverkar Luleå Hockey, Rise Sicomp och Gestamp HardTech.

Annons