W3 Energy förvaltar vindkraft åt Svenska kyrkan

Luleå W3 Energy har tecknat ett flerårigt avtal med Kyrkvinden, som producerar vindkraft åt andelsägare inom Svenska kyrkan.

– Det känns bra att kunna hjälpa till med vår kompetens i Svenska kyrkans satsning på produktion av grön energi, säger W3 Energys verksamhetschef André Sjöström.

Med ungefär 20.000 byggnader är Svenska kyrkan en av Sveriges största fastighetsägare, med en årlig energiförbrukning på cirka 500 gigawattimmar. Man vill vara klimatneutrala år 2030. Kyrkvinden ägs till största delen av församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan, och producerar hållbar energi till sina medlemsägare i form av framför allt vindkraft.

Avtalet med Kyrkvinden gäller teknisk och kommersiell förvaltning av vindkraftverk placerade i Vänern.

–Tillsammans med den tekniska förvaltningen utformar vi rapporter för välgrundade beslut, där den tekniska och ekonomiska informationen sammanfogas. En fördel med ett fullscope-avtal är att W3 Energy kan arbeta proaktivt med att förbättra förutsättningarna för effektiv och lönsam produktion, säger W3 Energys ekonomichef Emma Fjällvide. 

Piteåföretaget W3 Energy bytte namn från Svevind Solutions när företagsledningen tog över företaget för tre år sedan. W3 Energy är förvaltare för drift, underhåll och optimering av vindkraftparker. Bolaget har kontor i Piteå, Skellefteå och Umeå och med en portfölj på 1860 megawatt förvaltar W3 Energy energi som motsvarar årsförbrukningen för ungefär 970.000 hushåll.