Nytt kompetenscenter byggs i Skellefteå

Skellefteå I Skellefteå påbörjas i vår byggandet av vad man hoppas ska bli ett världsledande kompetenscenter för påskyndande av elektrifieringen av samhället, Arctic Center of Energy (ACE).

Det är tänkt att bli en levande mötesplats för forskning, utbildning och labbmiljöer, och testbädd för framtidens lösningar inom elektrifiering. Sanna Orellano har utsetts som processansvarig för det nya kompetenscentret som ska byggas upp på Campus Skellefteå.

Innehållet i kompetenscentret ska vara en del av de satsningar som görs av Northvolt, Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Rise och Skellefteå kommun. Målet är att säkra och sprida kunskap som påskyndar samhällets elektrifiering i Skellefteå men också globalt. Huset blir basen för verksamheten och en nod för samverkan, innovation och test-/labbmiljöer, som också ska inrymma andra företag och verksamheter.

- Det pågår en enorm samhällsutveckling i Skellefteå just nu och att stärka campus med ett center för utbildning och forskning med fokus på den nya framväxande industrin är central för vår fortsatta tillväxt, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Kommunfullmäktige i Skellefteå tog i våras beslut om investeringen av kompetenscentret och nu pågår upphandling av entreprenör för byggandet. Byggstart är 2023 och huset ska vara färdigbyggt 2025.