Luleå bjuder in privat kapital till investeringar

Luleå Luleå kommun vill ge privat kapital möjlighet att finansiera investeringarna i infrastruktur runt hamnen och den nya industriparken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under måndagen att ge kommunstaben i uppdrag att utreda alternativa finansieringslösningar för det logistiknav som behöver byggas inom Luleå industripark.

Behovet av investeringar i kraft, sjöfart, järnväg och väg uppskattas till 30 miljarder kronor under de kommande tio åren. Av det beloppet bedöms cirka 10 miljarder kronor gälla investeringar i den kommunala verksamheten och närmare 15 miljarder för investeringar kopplade till de kommunala bolagen, bland annat Luleå Hamn.

‒ Det är viktigt att vi kan bygga en större hamn för företagens behov, men det är inte rimligt att Luleå kommuns medborgare belånar sig för detta. Det gör att vi behöver hitta extern finansiering för att kunna bygga ut hamnen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S). 

En av de investeringar som är viktiga för framtiden är projekt Malmporten som ska anpassa farleden och hamnen till fler och större fartyg i framtiden. Tidigare var det planerat en ny kaj på 560 meter. Nu vill Luleå Hamn bygga en nästan dubbelt så lång kaj på 1.068 meter. Det innebär ökade kostnader. Kommunstaben föreslår därför att kommunen går i borgen för dubbelt så stor summa, 2,6 miljarder kronor, jämfört med tidigare beslut på 1,3 miljarder.

‒ De behov som fanns när Malmporten projekterades är förändrade, och det gör att vi idag vet att det är klokare att bygga en lång kaj istället för två kortare. Det blir dyrare, men kommer bättre lösa de behov som kommer finnas vid hamnen, säger Carina Sammeli.