Klimatsmart kongress i Skellefteå

Skellefteå Nyligen genomfördes Klimat- och energikicken i Skellefteå.

Kongressen Sveriges Allmännyttas branschdagar lockade 280 deltagare från hela landet under två dagar då man behandlade frågor om energi- och effekteffektivisering, fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning, klimatsmart boende.

- Så intressant att besöka Skellefteå, en ort där det händer mycket just nu. Vi har haft två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus. Deltagarna har både blivit stärkta i sitt arbete och fått en inblick i Skellefteås resa mot framtiden, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Kommunala bostadsbolaget Skebo var lokal värd för kongressen och har ansökt om den i samarbete med Visit Skellefteås Convention Bureau. Avgörande för valet av Skellefteå för årets kongress var att kunna genomföra en klimatsmart kongress.

Marknaden för konferenser och kongresser har förändrats de senaste åren. Samtidigt som fysiska möten prioriteras igen har kraven på interaktion och involvering ökat, organisationer och företag har nya resepolicys och hållbarhetskrav att förhålla sig till, vilket ställer andra krav på konferensanläggningarna.