De ska fånga koldioxid med bioteknik

Luleå LTU är med i ett EU-projekt där koldioxidinfångning och användning ska utredas tillsammans med bioraffinaderiet Sunpine.

Luleå tekniska universitets forskare ska tillsammans med Sunpine fånga in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Sedan ska koldioxiden levereras till aktörer som tillverkar produkter för den gröna omställningen.

- På så sätt kommer industrins utsläpp av växthusgaser inte bara att minska, utan koldioxid kan samtidigt användas som en ny och hållbar råvara. Det minskar beroendet av import av fossila råvaror och förbrukningen av nyckelresurser som energi, vatten och mark, säger Io Antonopoulou, forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Uppgiften för hennes forskargrupp i Vivaldi-projektet är att utvinna ren koldioxid från biogena koldioxidutsläpp från industrier som tillverkar biobränslen, som Sunpine. Det gör forskarna med hjälp av en teknologi som kombinerar infångning av koldioxid med hjälp av ett enzym och aminskrubbning, en kemisk process där koldioxiden renas med hjälp av en amin, ett organiskt lösningsmedel.

Vivaldi-projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.