Byggandet av lägenheter minskar

Luleå Byggandet av nya lägenheter beräknas minska med cirka 9 procent i år.

Det visar statistik som SCB redovisar.

Preliminärt påbörjades byggandet av 43.750 lägenheter de tre första kvartalen i år. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma period i fjol då 48.170 nya lägenheter påbörjades. Motsvarande siffra 2020 var 39.932 lägenheter.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34.200 i flerbostadshus. Preliminärt var cirka 62 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9.550 lägenheter under perioden. Båda kategorierna har minskat med 9 procent jämfört med året före.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2.050 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2.617 lägenheter under motsvarande period 2021.