Alents torkteknik ligger i tiden

Luleå Luleåföretaget Alent Dynamic säljer en torkteknik som kan spara el och tid för sågverk när de ska torka virket. En teknik som nu med stigande energipriser blir ännu mer ekonomiskt intressant.

Alent Dynamic levererar styrningar för befintliga och nytillverkade virkestorkar som sparar upp till 55 procent av elförbrukningen vid torkning. Tekniken innebär bland annat att torkfläktarna körs i intervaller. Enligt företaget ger metoden också bättre kvalitet på det torkade virket.

- Efter implementationen av dynamisk torkprocess från Alent Dynamic i 5 torkkammare på ett av våra  sågverk kunde vi direkt konstatera de utlovade fördelarna. Ändsprickor är inte längre ett problem för oss och vridning och missfärgning har också påtagligt förbättrats. Vi ser betydande elbesparingar och är glada över en mer miljövänlig torkprocess, säger Ueli Lädrach, chef för drift och produktion OLWO AG, i Worb i Schweiz.

OLWO har nyligen infört Alents teknik på ytterligare två sågverk. Nu finns Alents torkprocess i mer än 40 olika torkmodeller från 15 olika fabrikat, varav några är så gamla som 40 år. Fyra torktillverkare levererar nya torkar med Alents patenterade dynamiska torkprocess.

- Vår analys-tjänst för utredning av vilka effekter som byte till dynamisk torkprocess för ett visst sågverk, med dess förutsättningar och slutkundskrav, skulle innebära är kanske det sågverkets bästa investering just nu, säger Peder Björkman, vd på Alent Dynamic.

Företagets kunder finns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Chile, Italien, Belgien, Schweiz, Österrike, Lettland, Estland, Litauen, Tjeckien och Australien.