Projekt ska stötta företags internationalisering

Luleå Norrbottens Handelskammare och Region Norrbotten startar tillsammans projekt Lux som ska stötta företag som vill växa genom internationalisering.

Syftet är att hjälpa företag att lyckas ta klivet ut i världen och att attrahera fler människor att flytta till länet.

- Vi vill nå innovativa företag som har vilja, ork och kraft att ta sig an nya marknader på nya sätt. Här finns en möjlighet att få skräddarsytt stöd för att växa internationellt, säger Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare.

Initiativet bygger på ett regeringsuppdrag med syfte att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser. Till hjälp har projektet de statliga aktörerna Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Svenska Institutet. 

- Det behövs ett nytt arbetssätt för att åstadkomma kompetensförsörjningen och här behöver länet och Sverige ta nya steg tillsammans säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.

Arbetet finansieras av Vinnova och projektet ska pågå under 2022.

Annons