Ny strategisk forsknings- och innovationsagenda

Luleå Nu är det dags för en ny strategisk agenda för vilken forskning och vilka innovationer som är viktigast för utvecklingen av gruvbranschen och klimatomställningen.

Forsknings- och innovationsagendan är framtagen av Swedish Mining Innovation och branschorganisationen Svemin i samarbete med representanter från forskning, industri, myndigheter och ideella föreningar.

Detta är den fjärde utgåvan av agendan sedan den första utkom 2013. Den nya agendan lyfter fram de utmaningar som är mest kritiska att satsa forskning- och innovationsmedel på för att möta branschens behov. Swedish Mining Innovation kommer att grunda sina utlysningar på agendan.

- Tillgång till hållbart producerade metaller och mineral är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen och skapa ett hållbart samhälle. De behövs för att bygga ny infrastruktur, batterier, elfordon, solpaneler, vindkraftverk och annat som möjliggör grön elförsörjning, elektrifiering och digitalisering. Agendan ringar in de allra viktigaste utmaningarna att lösa, och skapar en tydlig riktning för forskning- och innovationsarbetet framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, som till exempel tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.

Den nya agendan publicerades under torsdagen i samband med Swedish Mining Research & Innovation Day.

Annons