Kriget i Ukraina får virkespriser att stiga

Kriget i Ukraina har minskat Rysslands export av virke. Det leder till utbudsbrist och gynnar svenska skogsägare genom stigande virkespriser.

Det visar en ny rapport från Handelsbanken om den svenska skogssektorn.

- Vi ställer oss frågande till hur skogsråvaran ska räcka till. Det råder en utbudsbrist på såväl trävaror, som papper, kartong och massa, samtidigt som efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt. Detta tillsammans med högre energipriser och andra kostnader gör att priserna nu rusar, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker för skog och råvaror på Handelsbanken.

Framtidsutsikterna för skogsmarkspriser är goda. Handelsbanken bedömer i rapporten att tidigare värdedrivare såsom ökat intresse för bosättning ute i landet och klimatmedvetenhet kommer att leda till fortsatt stabil prisuppgång. Däremot finns det också faktorer som riskerar att på sikt påverka priserna negativt. 

- Vi bedömer att ökade begränsningar i skogsägarens rätt att bestämma över avverkningsplaner samt ökade angrepp från exempelvis barkborrar men även stigande svenska långräntor kan komma att påverka värdet negativt, säger Ola Josefsson, segmentsansvarig för skog på Handelsbanken.