Turistföretagare fick rätt i Förvaltningsrätten

Kiruna Transportstyrelsen sa nej till turistföretag som vill bedriva heliskiing i Kirunafjällen under vårvintern. När företagen överklagade till Förvaltningsrätten så fick de rätt. 

Förvaltningsrätten menar att det var fel att införa flygförbud.

Heliskiing på orörd snö från bergstoppar dit man skjutsas med helikopter, är en omdiskuterad företeelse. Enligt renskötare stör helikoptrarna renskötseln. Samebyarna Leavas, Gabna och Talma, begärde tidigare i år att heliskiing ska avlysas i tre områden i Kirunafjällen: Kebnekaise, Abisko och Torneträsk.

Transportstyrelsen beslutade om flygförbud för heliski från 18 april till 1 maj. Kiruna kommun och turistnäringen i fjällen kritiserade beslutet. Nu har Förvaltningsrätten beslutat att häva flygförbudet som man menade var fel. 

Förvaltningsrätten skriver att: ”rennäringen och renskötsel inte är inordnad under någon av de anledningar som nämns i bestämmelser om restriktionsområde. Flygförbud får inte heller införas om den inskränker näringsverksamhet negativt gentemot andra som utövar näring på fjället.”

– Det slås fast att renskötsel inte är naturvård utan en näring. Det innebär att det är näring som står mot näring, säger Mina Johansson Dahl, till SVT Norrbotten. Hon är vd för Abisko Mountain Lodge, ett av företagen som överklagade Transportstyrelsens beslut.