Rekordlåg andel ok till vindkraft

Luleå Bara 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021.

Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, som utförts av Westander Klimat och Energi.

Studien gäller vindkraftsansökningar under åren 2014-2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts eller återkallats.

Den omfattar 276 ansökningar för landbaserad vindkraft med tillsammans 5.455 verk, vilket motsvarar investeringar på över 400 miljarder kronor och 125 terawattimmar elproduktion, om samtliga verk fått tillstånd och byggts med den teknik som är aktuell i dag. Som jämförelse använder Sverige i dag totalt 140 TWh.

Marknadens intresse att bygga vindkraft är mycket stort, men samtidigt har det blivit allt svårare att få tillstånd. Den negativa utvecklingen kring tillstånden behöver vändas omgående. Vi måste ta tillvara potentialen och intresset som marknaden visar upp. Det är en fråga om att skapa klimatnytta och att stärka svensk konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Av de 454 verken som inte fick tillstånd under år 2021 stoppades 170 verk av det kommunala vetot innan miljöprövningen kunde fullföljas. Av de 284 verk som kom vidare till miljöprövningen stoppades 139 verk av rennäring och 67 verk av artskydd/naturvård.

– Regeringen bör snarast lägga fram förslag om att den tillkommande elproduktionens klimatnytta ska viktas tyngre i miljöprövningen, säger Daniel Badman.