KK-stiftelsen vill främja näringslivets klimatomställning

Luleå Luleå tekniska universitet och andra universitet och högskolor kan söka totalt 75 miljoner kronor för att bidra till näringslivets klimatomställning.

KK-stiftelsens utlysning ger möjlighet för lärosäten, företag och andra aktörer att tillsammans definiera angelägna kompetensområden och behov och utifrån dessa utveckla och genomföra insatser för kompetensförsörjning.

Genom utlysningen vill KK-stiftelsen förbättra näringslivets tillgång till angelägen kompetensutveckling, och skapa samverkan mellan lärosäten. Man vill också göra lärosätenas insatser för kompetensförsörjning mer effektiva och uthålliga.

Det gäller 2–3 projekt med en projekttid på 4 till 6 år. Maximalt belopp att söka per projekt är 25 miljoner kronor. 

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Man finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Annons