Järnmalmspriset gick ner och upp

Luleå Järnmalmspriset gick först ner under första halvan av maj. Men sedan gick det upp igen.

Det visar statistik över försäljningen av järnmalm under maj månad som SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, redovisar.

Järnmalmspriset sjönk först i början av månaden på grund av minskad efterfrågan från stålindustrin i Kina. I mitten av maj nådde priset den lägsta nivån på fyra månader. Sedan vände priset upp igen på grund av Kinas planer på att öppna upp landet igen.

Maj präglades överlag av minskad efterfrågan och sjunkande metallpriser, skriver SGU. Nya utbrott av covid-19 och nedstängningar i Kina är en orsak. Rysslands anfall på Ukraina och räntehöjningar påverkar också världsekonomin och handeln med metaller.