Handelskammaren kritiserar brister i infrastrukturplanen

Luleå Norrbottens Handelskammare välkomnar två nya isbrytare men lyfter fram flera brister i sin kommentar till den nationella infrastrukturplanen som regeringen presenterade i måndags.

Precis som Region Norrbotten tidigare i veckan pekar Handelskammaren på att Trafikverkets förslag på en särskild satsning i norr på 7,5 miljarder, i regeringens förslag krympt till ungefär hälften.

Det var medel som skulle satsas på järnvägssträckan Luleå-Riksgränsen, med upprustning av Malmbanan och dubbelspår Luleå-Boden. Trafikverkets slutsats var: ”Det händer mycket i norra Sverige, och det händer nu. Åtgärderna i infrastrukturen kan inte vänta!” 

"Det kanske mest kritiska är avsaknaden av finansiering dubbelspår Luleå – Boden. Om järnvägsplaner för dubbelspår Boden-Luleå kan påbörjas först efter 2026 så ligger ett färdigt spår väldigt långt borta. Detta måste tidigareläggas och synkas med näringslivet, Norrbotniabanan samt investeringen i Luleå Hamn", skriver Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare och ordförande för Logistikrådet.

LKAB har i en kommentar i media påpekat samma sak, att satsningarna på Malmbanan måste tidigareläggas.

Linda Nilsson ser det som ett stort framsteg att hela Norrbotniabanan finns med i nationella planen för transportinfrastrukturen i Sverige, men vill ha en snabbare finansiering och ett målår för när hela sträckan upp till Luleå ska vara klar.