Gruvnäringen kan minska världens koldioxidutsläpp med 30 miljoner ton

Luleå Enligt gruvindustrins branschorganisation Swemin kan gruvindustrin bespara världen 30 miljoner ton koldioxid.

Det visar Swemins nya rapport "Klimatfärdplanen" som offentliggjordes under tisdagen.

- Med rätt förutsättningar från politiken kan vi lägga grunden både till genomförandet av den svenska industrins färdplaner och, genom export, till hela Europas omställning, säger Maria Sunér, vd på Svemin.

Den nya energiproduktionen i vindkraftverk och solpaneler, och transportsektorns elbilar och batterier, kräver mer metaller än de äldre fossilbaserade teknologierna. Klimatomställningen är också den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller.

Enligt Swemin har Sverige nu möjlighet att ta ett större globalt ansvar för klimatomställningen genom att utnyttja svensk gruvindustris potential. För att lyckas krävs gehör från politiken. Klimatfärdplanen, finns en lista på tio krav politiken borde arbeta med.

- Vi uppskattar att utsläpp av 6 miljoner ton koldioxid per år undviks redan i dag. Men klimatnyttan kan växa sig långt större: mer än 30 miljoner ton fram till 2045, genom planer för ökad produktion, mer avancerade och fossilfria processer, en ny generation gruvmaskiner, och ytterligare vidareförädling, säger Sandra Lindström, klimat- och energiexpert på Svemin.

Svemins Klimatfärdplan 2022 - Politisk kravlista

  1. Skapa effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser
  2. Säkra tillgången till fossilfri el och biobränsle till konkurrenskraftig kostnad
  3. Möjliggör för vätgasproduktion och -lager
  4. Utveckla en nationell strategi för att infånga och lagra koldioxid
  5. Säkra en stabilitet och långsiktighet i den nationella och internationella klimatpolitiken för en konkurrenskraftig omställning
  6. Stötta ”front-runners”
  7. Skapa hållbara transportsystem för framtiden
  8. Prioritera långsiktig forskningsfinansiering för hållbara råmaterial
  9. Satsa på återvinning och metallurgi
  10. Säkra rätt kompetens för att möjliggöra omställning
Annons