Eva Nordström blir samordnare för samhällsbyggande i norr

Luleå Regeringen har utsett Eva Nordström till samordnare för hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö i Norrbotten och Västerbotten.

Eva Nordström ska främja koordinering av statliga insatser som sker i samband med de stora företagsetableringar och företagsexpansioner som sker i norra Sverige. Hon ska ta tillvara delar av det arbete som sedan 2020 bedrivs av Peter Larsson, regeringens samordnare för frågor om samhällsomvandling vid företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten.

Syftet är att underlätta för berörda kommuner att planera, bygga och förvalta hållbara samhällen. Det handlar om attraktiva bostäder och väl gestaltade livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ingår, sådant som är förutsättningar för en långsiktigt hållbar rekrytering. Det gäller att få inflyttad arbetskraft och deras medföljande att långsiktigt bosätta sig i kommunerna.

- Att få frågan om att bidra till den samhällsomvandling som sker i norra Sverige känns både roligt, hedrande och utmanande. Ett hållbart samhällsbyggande och bostadsfrågorna ligger mig, sedan lång tid tillbaka, mycket varmt om hjärtat, säger Eva Nordström.

Eva Nordström kommer från Norrbotten och har tidigare varit vd för SKB. Hon var även regeringens utredare av startlån för förstagångsköpare, vars utredning presenterades i slutet av mars. Hon sitter också i fastighetsmäklarkedjan Husman Hagbergs koncernbolagsstyrelse.

Eva Nordströms uppdrag ska redovisas löpande till och med den 31 december 2024, till Finansdepartementet.

Annons