De statliga bolagen gjorde sitt bästa resultat någonsin

Luleå Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. 

Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor, en ökning med drygt 120 miljarder kronor, visar den skrivelse för 2021 som publicerades under tisdagen.

Under året ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent. Utdelningar till staten under 2021, för verksamhetsåret 2020, uppgick till 21,5 miljarder kronor. Sammantaget genererade den statliga bolagsportföljen en totalavkastning om drygt 20 procent under 2021.

– För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, LKAB, Akademiska Hus och Telia Company. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2021 uppgår till 49,7 miljarder kronor, vilket är en toppnotering. De största utdelningarna står Vattenfall och LKAB för, 23,4 respektive 12,4 miljarder kronor.