SSAB gjorde rekordresultat

Luleå SSAB redovisar ett rekordresultat i sin rapport för andra kvartalet i år.

Intäkterna blev 35,5 miljarder kronor, en ökning med nära 12 miljarder jämfört med samma kvartal i fjol (23,7 miljarder).

Rörelseresultatet blev 10,4 miljarder kronor (4,1), om jämförelsestörande poster räknas bort. Det är första gången SSAB:s rörelseresultat överstiger 10 miljarder för ett enskilt kvartal.

Den främsta orsaken till att samtliga affärsområden visar bra resultat är att stålpriserna har varit höga under perioden.

Framöver är marknadsutsikterna osäkra, med stigande inflation, komponentbrist och hinder i logistikkedjorna. Stålpriset, som varit ovanligt högt, väntas falla.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina stoppade SSAB försäljningen till Ryssland och Belarus. Även nya inköp av malm och kol från Ryssland upphörde. Ruukki Construction har en mindre verksamhet i Ukraina. Under andra kvartalet har den till viss del återupptagits.