H2 Green Steel får ja av domstolen

Boden Mark- och miljödomstolen beviljar H2 Green Steel rätten att börja mark- och anläggningsarbeten som inte är bygglovspliktiga.

Byggdomen innebär att bolaget kan påbörja de arbeten i sommar som är nödvändiga för att tidsplanen för det nya stålverket ska hålla. Arbetena ska påbörjas under augusti.

- Den 1 juli 2022 är från och med i dag ett historiskt datum för Boden och ett viktigt datum i den svenska industrihistorien. Nu inleds början på en helt ny epok som vi inte har skådat på över 100 år, när Bodens Fästning byggdes, och som kommer att förändra vår stad och vår region för kommande generationer, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

Nu fortsätter flera processer. Bland annat kring markavtalet mellan Bodens kommun och H2 Green Steel. Kommunens detaljplaner för både Bodens Industrial Park och den så kallade infrastrukturkorridoren ska ut på granskning.