Två förlängda och två nya markanvisningar

Luleå Under måndagen ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla fyra markanvisningar i Kronandalen.

Två redan aktuella markanvisningar förlängs.

Det gäller dels Heimstaden som ska komma in med ny bygglovsansökan för fastigheten Bärmesen 2, där man vill bygga flerbostadshus och radhus, och dels HSB:s bolag Hyaderna som får sin markanvisning för fastigheten Kikaren 1 förlängd, där man vill bygga flerbostadshus med totalt 80 lägenheter. Båda markanvisningarna förlängs till 31 augusti.

Två nya markanvisningar ska avgöras.

Nåiden Bygg vill bygga ett parkeringshus i fyra våningar med 135 parkeringsplatser på fastigheten Skidåkaren 1. Det är det andra parkeringshuset för Nåiden, ett parkeringshus ska också byggas i kvarteret Ullstrumpan.

Eljest AB, som drivs av Nordmark & Nordmark arkitekter, vill bygga 10-12 radhus på fastigheterna Kompassen 1 och Liggunderlaget 2.